Sunniva Rose

Sunniva Rose er kjernefysikeren, rosabloggeren, eks-danseren og småbarnsmoren som ønsker å sette fordommene våre på prøve. Hun har en PhD i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun har forsket på bruk av thorium i kjernekraftverk, og hvordan dette kan redusere mengden radioaktivt avfall. Rose er kjent for sin rosablogg, hvor hun skriver om kjernefysikk, forskingsformidling, klær, mote, interiør og datterens oppvekst. I media har hun argumentert for høyere realfaglig allmenndannelse og for at medienes dekning av risiko forårsaket av radioaktiv stråling ofte er sterkt misvisende.