Øyvind Fylling-Jensen

Nofima

Sjømatnæringen generelt, og oppdrettsnæringen spesielt er en av Norges kanskje viktigste næringer, og det eksporteres årlig norsk sjømat til en verdi av ca. 100 mia. kroner., hovedsakelig i form av norsk oppdrettslaks. Sjømatnæringen er dermed vår nest største eksportnæring etter oljen, og bidrar til økt aktivitet i distriktene, ikke minst her i nord. Samtidig er det utfordringer i oppdrettsnæringen, med økende kritikk i media og ikke minst den seneste tids algeoppblomstring og laksedød. Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, kommer til NLD Nord for å sette oppdrettsnæringen i perspektiv for oss.