Henrik Munthe

NHO

Henrik Munthe arbeider som advokat i NHOs avdeling for Lønn og tariff. Han har ansvar for arbeidet med internasjonalt arbeidsliv og er styremedlem i ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon). I tillegg er han engasjert i NHOs arbeid med bærekraft, og han er styremedlem i FNs Global Compacts norske nettverk. Munthe har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, privatpraktiserende advokat og ambassaderåd ved Norges EU-delegasjon i Brussel.