Bård Meek-Hansen

Grovfjord Mek. Verksted

Bård Meek-Hansen er daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS. Etter endt utdanning fra skipsteknisk linje ved Norges Tekniske Høgskole (NTNU), var han mange år i Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt før han (ifølge han selv) tok til vettet og kom seg nordover.

Bård mener at det kun er utvikling av fornybar teknologi som kan redusere utslippene av klimagasser, stoppe temperatur-økningen på kloden, og reversere klimaendringene som foregår. Grovfjord Mek. Verksteds utvikling av verdens første batteri-elektriske oppdrettsbåt med null-utslipp er et bidrag i denne sammenheng.

På Næringslivsdagen Nord vil du få høre mer om både teknologiutviklingen, og andre lignende initiativer for hvordan Grovfjord Mek. innoverer for en mer miljøvennlig fremtid for seg og sine kunder.